Super Sentai

Today’s Birthdays

[current_date]

  • Ayumi Aso (Juri Nijou/OhYellow in Chouriki Sentai Ohranger)
  • Nobuo Kyo (Isshuu Kasumi/Kuwaga Raiger in Ninpuu Sentai Hurricaneger)
  • Mitsutoshi Shiroya (Tofu Hermit in Gosei Sentai Dairanger)
  • Masaki Tsuji (Tokusatsu writer)