Tokusatsu

Today’s Birthdays

20th January 2021

  • Noriko Kinohara (Haruna Morikawa/Pink Turbo in Kousoku Sentai Turboranger)
  • Toshiaki Nishizawa (Space Sheriff Gavan)
  • Masashi Furuta (Ultraman 80)
  • Akira Kubodera (Kamen Rider Blade and Kamen Rider Kiva)
  • Motoki Fukami (Makoto Aizen in Ultraman R/B)